Thiết kế

Design POSTER LÀ GÌ?

công hiệu nhưng mà poster mang lại không 1 nhà làm truyền thông nào có thể phủ nhận. Không phải tự nhiên nhưng ngày này người ta hướng tới việc áp dụng cơ chế quảng cáo bằng poster trên...